הריסת מבנים

בגלל פרויקטים רבים של פינוי בינוי בערים הגדולות, אנו עדים לתופעה של הריסת מבנים. חלק מהיזמים מחשיבים את עלות ההריסה כאחוז מהפרויקט וחלק מחשיבים את ההריסה על פי מ"ר. המחירים הם 150 ₪ עבור הריסת מבנה של מ"ר. ישנם גם גורמים שונים למחירים אחרים, כגון התנאים, הקשיים שעומדים בפני הקבלנים שהורסים מבנים וכן הלאה.

בכדי להתקדם בפרויקט של התחדשות עירונית, יש לקבל הערכה ראשונית של הריסת בניין המגורים. יש לצלם את המבנה ולשלוח אותו למהנדס הריסה מומחה, אשר יעריך את העלות של ההריסה, הקשיים אם ישנם ועוד.

יש להתחשב בקרבה למבנים הסמוכים, קווי החשמל והתקשורת וכן עצים וצירי תנועה הנמצאים בקרבת המבנה. קיימות כמה שיטות הריסה ועל פי המיקום של המבנה וסביבתו, מהנדס ההריסה יחליט באיזו שיטה יש להרוס את המבנה המדובר.

למה דומה פעולת הריסת מבנים?

מהנדסי הריסה רבים יעידו כי הריסת מבנה דומה לעקירת שן. המיקום של השן ביחד לשאר השיניים והאופן שבו השיניים תומכות האחת בשנייה וכן הגישה לשן שיש לעקור. כל אלה משפיעים גם בנושא הריסת מבנים, כגון הכלים, השיטה, האמצעים העומדים לרשות הקבלן למניעה של נזקים מיותרים ועוד. כל האלמנטים הללו הם אלה שישפיעו גם על עלות ההריסה של כל מבנה.

יש לוודא מה גובה השטח הכולל, מה החלוקה בין הקומות ולאיזה עומק תתבצע הריסת המבנה. חפירת היסודות היא כמובן אלמנט חשוב בכל הליך ההריסה. ישנן סיבות שונות להריסה של מבנים, מלבד ההתחדשות העירונית, שעליהם נפרט להלן.

סיבות להריסת מבנים

ישנם אנשים שבצעו חריגות בנייה או בנייה בלתי חוקית ללא רישיון בנייה. הריסה זו של מבנים נעשית מתוך סיבות בטיחות היות וייתכן כי המבנה אינו בטיחותי ועלול לסכן אנשים רבים. גם מהבחינה הביטחונית, ניתן למצוא שבתים שלמים בכפרים ערבים נהרסים ע"י כוחות הביטחון, למשל בתיהם של מחבלים, סכנה שקיימים חומרי נפץ המוחבאים במבנים וכן הלאה. הריסת מבנים מסיבות כלכליות נובעת כאשר הורסים מבנה ישן ומעוניינים להקים תחתיו מבנה חדש, כגון פינוי בינוי או התחדשות עירונית כפי שצוין קודם לכן. יש לדעת כי הריסת המבנים, תלויה ברישיון הריסה מהרשות המקומית. לאחר שהתקבל הרישיון, יש לנתק את המבנה ממערכות התשתית העירונית, כמו הביוב, חשמל, מים וקווי תקשורת. יש לפרק באופן ידני חומרי גלם במבנה שעשויים להוות סכנה, כגון חלונות זכוכית, לוחות אסבסט וחומרים דליקים.

אם מדובר על הריסה חלקית של המבנה, חשוב להכין תכנית הנדסית עם הפירוט המלא. שימוש בציוד הנדסי מתוחכם זוהי השיטה הטובה ביותר להרס מבנים. בשיטה זו, עושים שימוש עם דחפורים והמחפרים הם אלה שמיועדים להריסה של מבנים גבוהים. המחפר מופעל ע"י פטיש המחובר לזרוע ארוכה שמגיעה לקומות הגבוהות, ואילו הדחפור נועד להרס של מבנים נמוכים יותר.

דילוג לתוכן